Icho pakt zijn pestkoppen aan, maar wel geschorst door school. Applaus van ons!

De moeder van Icho komt haar dochter Ella, die in de jongste groep traint, brengen en schiet mij aan. “Eindelijk is Icho voor zichzelf opgekomen en heeft hij de pestkoppen die hem voortdurend belagen aangepakt. Wij hebben thuis een klein feestje gevierd, maar de school heeft hem voor een dag geschorst.” Ik frons mijn wenkbrauwen en vraag haar wat de reden is dat hij geschorst is. “Hij mag anderen niet slaan, maar ja die drie jongens daagden hem en toen heeft hij twee aangepakt, ”zegt ze, “maar ik begrijp niet dat ze juist hem dan schorsen en die pestkoppen niet.” Ik begreep het ook niet echt. Ik ben niet voor oplossingen waarbij geweld wordt gebruikt, maar een kind wat gepest wordt mag wat mij betreft van zich af bijten.
In de tweede les komt Icho binnen en ik geef hem een compliment, dat hij voor zichzelf is opgekomen. Hij is van nature een zachte jongen die heel speels is en zich niet altijd direct bewust is van wat er om hem heen gebeurt. Door zijn dromerigheid loopt hij wel eens achter de feiten aan. Kan dit een reden zijn waarom hij gepest wordt?
Bij mijn jiujitsu lessen krijg ik regelmatig kinderen die gepest worden. Jiujitsu is een verdedigingskunst waar de beoefenaars leren voor zichzelf op te komen. Er wordt wat af gestoeid. Via de fysieke weg je eigen grenzen leren kennen. We gebruiken verdediging- en stoeitechnieken om lichaam en geest te versterken, leren incasseren en om grenzen te stellen. Beoefenaars leren “stop” te zeggen door af te kloppen als ze pijn ervaren of als ze vast zitten in een greep. Afkloppen betekent dat er een grens wordt aangegeven die gerespecteerd dient te worden. Het is een ongeschreven wet dat eenieder zich hieraan houdt. Leerlingen leren dat ze ook buiten de dojo (oefenruimte) stop kunnen zeggen. Ze weten dat ze in eerste instantie geen fysieke verdedigingstechnieken mogen gebruiken als ze het met de mond kunnen oplossen (mentale verdedigingstechnieken). Lukt dat niet en ze worden na herhaaldelijk stop zeggen toch nog belaagd, dan mogen ze zich op een gepaste manier uit die situatie bevrijden. Losrukken, of een tik uitdelen is dan het gevolg. Liever niet, maar soms is het nodig.
Bij navraag vertelde Icho mij dat deze jongens hem al heel lang pesten en dat de school dit niet weet op te lossen. Nu hadden ze hem weer belaagd en uitgedaagd om te vechten. Ze weten dat hij aan jiujitsu doet. “Jij kunt er toch niks van stomme Pool”, tieren ze. (Zijn moeder is van Poolse afkomst.). Toen heeft Icho zich bevrijd uit zijn situatie door een paar tikken uit te delen en een andere belager te pakken. Hoera voor hem! Helaas wist de school het niet te waarderen en werd hij geschorst. In mijn ogen niet echt respectvol naar Icho en een gemiste kans om voor eens en altijd het pesten te stoppen. Maar Icho heeft het nu gedaan. Zijn zorgbegeleider vindt het zelfs belachelijk volgens zijn moeder dat hij op jiujitsu zit. Volgens deze dame heeft Icho doordat hij jiujitsu beoefent onnodig geweld gebruikt. Terwijl de meeste jiujitsubeoefenaars zeer vreedzaam zijn.
Op de mat gebeurt het best wel eens dat een kind in woedde ontsteekt en meteen begint te schoppen of te slaan. Dat hoort erbij. Ook op het schoolplein. Ik grijp dan in en vraag wat er is. Ik bestraf nooit in zo’n situatie, maar vraag altijd door totdat ik precies weet wat er gebeurd is. Meestal geef ik dan een compliment omdat ze voor zichzelf op komen en tegelijkertijd spreek ik ze eropaan om niet direct te meppen, maar eerst de ander aan te spreken of om mij in te schakelen. Ik zorg er daarna voor dat ze in gesprek gaan en het uitspreken en oplossen.
Met Icho heb ik ook nog een gesprekje gevoerd over het feit of hij zich er niet met zijn mond uit had kunnen redden, maar Icho zijn reactie was: “Ze daagden me alleen maar weer uit en ik vond het zo gemeen en toen werd ik heel boos. Dus heb ik me verdedigt.”
Mij was het wel duidelijk: Jammer dat een gepest kind wat voor zichzelf opkomt dan toch nog een trap na krijgt door een schorsing. Waarom geen goed gesprek en als er dan toch geschorst moeten worden, dan ook alle betrokkenen. Helaas denkt de school er anders over.
Wij hebben hem, net als zijn moeder en zusje thuis, een applaus gegeven. Leve Icho die opkomt voor zichzelf en hierdoor ook opkomt voor alle kinderen die gepest worden! Je mag van je afbijten. Het liefst met de mond, maar als dat echt niet lukt dan maar met je lijf.