De energiemotor

“Zodra de golf je vastpakt weet je niet meer wat onder of boven is, vechten heeft geen zin meer, alleen door je over te geven aan de enorme oerkracht van de golf kan de golf je uitspugen en kom je verschoond weer boven.”

(uit Spirit en Spruitjes)

Gun jij jezelf de ervaring om te ontdekken wie je bent voorbij je aangeleerde programma’s? Wil je meer invloed op jezelf en je omgeving krijgen

Je leert in deze tweedaagse om je energiemotor, je vermogens aan en in te zetten. Voorbij mindfulness naar being fulness.

Om volledig gebruik te kunnen maken van je energiemotor heb je toegang nodig tot al je impulsen, emoties, gevoelens, passie en je hart

Wanneer je deze energiebronnen aanboort en effectief inzet voor jezelf kun je deze herkennen en toepassen bij jezelf en anderen.

Hierdoor krijg je meer invloed op je eigen situatie en handelen en daardoor ook meer invloed op je omgeving. Je lichaam is je instrument die je precies vertelt wat er in jou en in je omgeving gebeurt.

Door levenslust te ervaren, leer je de dynamiek in je omgeving  herkennen. Zowel de openlijke als de verborgen dynamiek. (Onderstroom)

Programma:

  • Je brengt je eigen vraagstuk/leerdoel in.
  • Reflectie op je eigen vraagstukken.
  • Hindernissen transformeren naar hulpbronnen.
  • Aanzetten van de energiemotor.
  • Het besturen van de energiemotor.
  • Invloed op je zelf en invloed op de ander.
Werkvormen:
  • Energie-oefeningen uit de Martial arts en yoga
  • Meditatietechnieken en being fulness oefeningen
  • Reflectie

Deze training confronteert ons met onze tegenstellingen in hoe we ons gedragen versus wat we diep van binnen voelen en willen. Want wat is de reden dat je van binnen eigenlijk boos bent maar toch vriendelijk over probeert te komen? Waarom pas ik me voortdurend aan terwijl ik dat niet echt wil? Hoe komt het dat er niet naar me geluisterd wordt en ik zo weinig invloed heb? Hoe kun je je energieker en fitter voelen?

De training “de energiemotor” is de sleutel tot radicaal zelfinzicht om voorbij impulsen, emoties en overtuigingen bij de zuivere waarheid van ons hart te komen. Dan pas zie je echt de ander en de ander ziet jou! Beïngfullness in ieder moment

 

De Energiemotor

Thema: Levenslust
795,-
  • In deze twee dagen leer je de eigen energiemotor te besturen en hanteren.