De energiemotor

“Zodra de golf je vastpakt weet je niet meer wat onder of boven is, vechten heeft geen zin meer, alleen door je over te geven aan de enorme oerkracht van de golf kan de golf je uitspugen en kom je verschoond weer boven.”

(uit Spirit en Spruitjes)

Gun jij jezelf de ervaring om te ontdekken wie je bent voorbij je aangeleerde programma’s? Wil je meer invloed op jezelf en je omgeving krijgen?

Je leert in deze tweedaagse om je energiemotor, je vermogens, aan en in te zetten. 

Om volledig gebruik te kunnen maken van je energiemotor moet je toegang hebben tot al je impulsen, emoties, gevoelens, passie en je hart

Pas als je deze energiebronnen aanboort en effectief inzet voor jezelf kun je ze ook herkennen en toepassen richting anderen.

Je krijgt hierdoor meer invloed op je eigen situatie en handelen en daardoor ook meer invloed op je omgeving. Je lichaam is je instrument die je precies kan vertellen wat er in jou en in je omgeving gebeurt. Het is de bedoeling dat jij leert om deze informatie te herkennen en te gebruiken. 

Door je eigen dynamiek te ervaren, leer je de dynamiek in je omgeving ook te herkennen. Zowel de openlijke als de verborgen dynamiek. (Onderstroom)

Programma:

  • Je brengt je eigen vraagstuk/leerdoel in
  • Reflectie op de huidige situatie versus de gewenste situatie
  • Hindernissen transformeren naar hulpbronnen
  • Aanzetten van de energiemotor
  • Het besturen van de energiemotor
  • Invloed op je zelf en invloed op de ander

Deze training confronteert ons met onze tegenstellingen in hoe we ons gedragen versus wat we diep van binnen voelen en willen. Want wat is de reden dat ik van binnen eigenlijk boos ben maar toch vriendelijk over probeer te komen? Waarom pas ik me voortdurend aan terwijl ik dat niet echt wil? Hoe komt het dat er niet naar me geluisterd wordt en ik zo weinig invloed heb?

De training “de energiemotor” is de sleutel tot radicaal zelfinzicht om voorbij impulsen, emoties en overtuigingen bij de zuivere waarheid van ons hart te komen. Dan pas zie je echt de ander en de ander ziet jou!

 

De Energiemotor

Tweedaagse Training
795,-
  • In deze twee dagen leer je de eigen energiemotor te besturen en hanteren.