Over Mij

“Omarm het leven zoals het zich aanbiedt en leer vliegen”

~ Albert in zijn element.

Mijn hele leven verwonder ik mij er al over hoe verschillend mensen in het leven kunnen staan en de energie die ieder afzonderlijk mens met zich meebrengt. Het fascineert mij enorm hoeveel invloed we zelf kunnen uitoefenen op hoe we ons voelen, de energie die we hebben en wat we uitstralen. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om onze mogelijkheden op dit gebied te verkennen en het beste uit onszelf en elkaar te halen.

We hebben een geweldige energiemotor tot onze beschikking en mijn expertise is mensen helpen deze te leren besturen.

Mijn expertise

  • Het genereren van een sterke positieve vibe waarbij mensen zich prettig voelen. 
  • Het direct doorzien van wat er werkelijk is.
  • Een uitnodiging het beste uit jezelf te halen
  • Vrij van oordeel kunnen luisteren en diepgang weten te creëren. 
  • Inpluggen op de energie van de ander. Het veld van de ander zien, voelen, begrijpen, beschrijven om vervolgens helderheid te geven over de context en situatie.
  • Liefdevol weten te confronteren en mensen bewust te maken van hun autonomie en zelfbeschikking.
  • Mensen bij elkaar brengen, mensen van elkaar laten leren en situaties  sturen en inrichten.

 “In alles om mij heen zie ik avontuur en verlangen. Vooral tussen de regels door ontvouwen zich het mooie en het lelijke. Ik verwonder me voortdurend.”

Foto van Albert Aukes
Albert Aukes

Missie

Liefde laten leven, spirit laten ontspruiten en bewustzijn in beweging brengen.

“Liefde laat bewegen, geeft zegen en zin, o mens leer liefde leven”.

Uit een gedicht van Albert

Werkwijze

Ik help je om meer uit jezelf en je leven te halen en laat je jouw energie (spirit) en power ontdekken en ervaren, je levenslust. Vervolgens daag ik je uit om deze te laten sprankelen in het hier en nu.

Ik heet je welkom en wil je volledig ontmoeten met alles erop en eraan. Ik ben wars van hiërarchie en weet op een stimulerende manier richting en ruimte te geven. Nabij zonder het over te nemen. Veilig en uitdagend op zoek naar ieders potentieel. Met boerennuchterheid breng ik in kaart hoe we de kloof kunnen overbruggen tussen wat we wensen en wat we als onze werkelijkheid ervaren. Hierbij gebruik ik heldere metaforen en dynamieken uit de Oosterse vechtsporten en het windsurfen, twee van mijn grootste passies. Aan de hand van mijn eigen levensverhalen en die van de mensen waarmee ik werk, laat ik zien hoe onze impulsen, emoties en ons denken ons grotendeels bepalen. Met humor, een glimlach, passie en liefde houd ik je voortdurend een spiegel voor: leef jij het leven zoals jij het wilt? Zo niet, wiens leven leef je dan? Ben je regisseur óf toeschouwer van je eigen leven?

Om de levenslust optimaal te houden, dienen mensen vooral de brug te slaan tussen wat ze echt willen in het leven en hoe de dagelijkse realiteit zich aandient. Op die manier blijven ze in contact met hun mens-zijn en zien ze ondertussen de schat aan ervaringen die het leven hun biedt. Dit is de staat waarin ontvangen en geven in balans komen. Een mens in balans ervaart wat zich aandient en ziet de uiteindelijke overvloed die het leven − ieders leven − met zich meebrengt.

Uit: Spirit en Spruitjes