MY-Etool

Begeleiding bij het vinden van je eigen antwoorden

MY-etool is een diagnostisch instrument waarmee je verder kijkt dan het gedrag. Dieper dan de motivatie. Het kijkt voorbij gedrag en motivatie naar de drijfveren, de persoonlijkheid, en de identiteit. MY-etool brengt alle lagen helder in beeld

Het My-etool traject start met een intakegesprek om uw eigen vraag vast te stellen voor de My-etool.

Vervolgens vult u de MY-etool in
Als alle gegevens van MY-etool zijn geanalyseerd en de consultant uw verslag heeft bestudeerd volgt het feedbackgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een terugkoppeling van de consultant en zijn diagnose van de resultaten in samenhang met uw persoonlijke vraag. My-etool opent de weg om snel de diepte in te gaan en bij de kern te komen om meteen gericht en effectief aan de slag te gaan.
Tot slot overhandigen wij u het uitgebreide en heldere verslag van My-etool.

Video afspelen

Aan de hand van de bevindingen van dit verslag kunnen we eventuele vervolgstappen vaststellen en een persoonlijke leertraject uit stippelen. De investering voor het MY-etool traject voor particulieren bedraagt € 495,- incl. BTW.
Het traject bestaat uit:

  • Een intakegesprek (vraag vast stellen)
  • De afname van MY-etool
  • Verwerking en diagnose
  • Feedback gesprek
Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de MY-Etool kunt u altijd contact met ons opnemen.