Review van Addartis bij bol.com

Spirit en Spruitjes veronderstelt een contradictie welke Aukes met zijn benadering van de inhoud van zijn boek voortreffelijk weet te overbruggen. In de 15 hoofdstukken die het boek telt stelt hij levensthema’s aan de orde belicht vanuit diverse invalshoeken met daarbij het hart volgend. Het boek is zeker geen thematische benadering van uitdagingen – met levenslust als onderliggend thema bestaan er geen problemen – die tot in detail worden geanalyseerd en verantwoord. De structuur, opbouw en schrijfstijl  is eerder een jeugdig en vrolijk springen door een wereld van levenszaken zonder dat het inhoud verliest waarbij dilemma’s en pijnpunten van het leven geenszins worden vermeden. Misschien zit hier wel het spruiterige aandeel rond spiritualiteit zoals verwerkt in het boek. 

 

De boeiende eigenzinnigheid die Aukes hanteert treft de lezer vanaf het begin tot aan het einde van het boek. Vanaf hoofdstuk nul tot en met de onconventionele wijze van weergeven van de geraadpleegde bronnen, door de diverse vormen van liefde uit te werken als een van de krachtigste bronnen in samenwerking, door het vrijelijk associëren waarbij de praktijkvoorbeelden en de door hem zeer toegankelijk gemaakte wetenschap en wijsheden elkaar afwisselen, door het toevoegen van nieuwe termen als ‘wandelende hoofden’ en ‘het leven vieren’ en niet in de laatste plaats door de bereidheid ook zijn eigen ‘makken’  te verwerken in het boek.  ‘Opdat anderen er wat aan hebben…’, moet hij hierbij gedacht hebben. Hoewel de persoonlijke kennis- en praktijkinbreng onmiskenbaar is, maakt de auteur gebruik van diverse inzichten uit o.a. de Transactionele Analyse, Systemischwerk, NLP en Kwantumfysica en weet dit, vakjargon minimaliserend, te larderen tot herkenbare voorbeelden waarbij zware kost als amygdala, spiegelneuronen, verlangen en schuld & schaamte plaatsbaar zijn in het leven van aller dag.

Dit is ongetwijfeld ook zijn opzet en daarom kiest hij voor pakkende en ingrijpende zienswijzen waaronder ‘vergeven is helen’ terwijl de wereldmedia enkel verslag doet van haat zaaien. Of ‘dansen met pijn’ als vechten, vluchten en verstarren niet meer werken. Het leven aangaan, vanuit het hart, alleen al omdat juist het hart als eerste orgaan ons meer vertelt dan we via het brein en evenzo goed welke andere bron dan ook zouden willen weten.

Eén voorbeeld dan: ‘Uiteindelijk is het humor die ons hart laat huppelen’.

Met zijn achtergrond in het onderwijs, als eigenaar van een (vecht)sportschool en als begeleider van mensen en organisaties in het zicht krijgen op levensprocessen weten we wat Aukes deed en doet. Via het boek geeft hij een klein inkijkje in wie hij is; een begenadigd mensenmens die levenslust als moto moet hebben en de vele ins en outs daarvan naleeft én dit in nuchtere en duidelijke taal voor de lezer toegankelijk maakt; Spirit en Spruitjes.

Bron:http://www.bol.com/nl/p/spirit-en-spruitjes/9200000013333386/#